proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14