รถจักรยานยนต์
คุณอยากไปที่ไหนมากที่สุด ฉันควรไปที่ชายหาดเพื่อรับลมทะเลหรือสูดอากาศบริสุทธิ์บนภูเขา?